• Amerikanın daxili və xarici siyasətində pul amili - sensasion faktlar

 • Adını doğrultmayan

 • Hərəyə öz dastanı

 • Sənaye bitkiçiliyi: İpəkçilik

 • Üçqat basqı altında “azad sənətkar” olmaq

 • Quyunun dibinə uçuş

 • İzzət mənbəyindən qaynaqlanan hiss

 • Cəhənnəmə transfer işinə baxanlar

 • Pələnglər yurdu

 • Neft mədənlərindən-tarlalara, tarlalardan-fabriklərə, fabriklərdən-evə pərçimlənən dövlət gücü

 • Qızıl medalın astar üzü - avantüra, fırıldaq

 • Fiaskoya məhkum xunta rəhbərinə ilk ultimatum: Paşinyanın bitimi an məsələsidir!

 • Sürüşən Azərbaycan...

 • “Qaydasız söyüş” duelləri

 • “Saçı qırxılmış gəlin” yazılmalıdır

 • Aslan İsmayılovun demoqoqiyası və faktlar